• Παπανδρέου 99, Χαλάνδρι Αττικής
  • Τ: 210 6800680 | F: 210 6800660

Μελέτες Σκοπιμότητας

2

About Project:

Η εταιρία μας ερευνά συνεχώς τις τοπικές αγορές και μελετά τους κανόνες λειτουργίας που διέπουν αυτές προσδιορίζοντας κατάλληλους στρατηγικούς εταίρους (κατά περίπτωση), για προμήθεια αλλά και την αδειοδότηση στο εκάστοτε ηλεκτρικό δίκτυο, δημιουργόντας ευκαιρίες κατασκευής έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Αξιολογώντας τη διεθνή αγορά καθώς και τη ζήτηση που υπάρχει για επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ, προβαίνει σε διαδικασίες αδειοδότησης για νέες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο ευκαιρίες κατασκευής έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Έχοντας επίγνωση της αγοράς των ΑΠΕ, είμαστε σε θέση να συνδέσουμε τις δυο μεγάλες κατηγορίες επενδυτών στα πλαίσια τη προσφοράς και ζήτησης.