• Παπανδρέου 99, Χαλάνδρι Αττικής
  • Τ: 210 6800680 | F: 210 6800660

Συστήματα Ελέγχου

7

About Project:

Ένα συνολικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, που επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο για τον εντοπισμό πιθανών δυσλειτουργειών. Είναι ένα σύστημα ζωτικής σημασίας και εργαλείο για την εξασφάλιση της απρόσκοπης λειτουργίας, για την επίτευξη του στόχου μας για τη μέγιστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας