• Παπανδρέου 99, Χαλάνδρι Αττικής
  • Τ: 210 6800680 | F: 210 6800660

Συντήρηση Μονάδων

1

About Project:

Ασχολιση με την επίβλεψη των εργασιών, της συντήρηση, και της ασφάλεια των εγκαταστάσεων
Τήρηση των συμβάσεις για τα έργα που υλοποίησε και εξασφαλιστεί της μακροχρόνιας
απόδοση των ηλιακών σταθμών παραγωγής ενέργειας, διατειρόντας την απροβλημάτιστη χρηματορροή του επενδυτικού πλάνου.
Η 3G GLOBAL Ltd είναι πιστοποιημένη εταιρεία σχετικά με την κατασκευή και διαχείρηση-συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων. Διαθέτουμε μακρόχρονη πείρα στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και ως εκ τούτου έχουμε τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουμε κατά τον βέλτιστο τρόπο στις απαιτήσεις που δημιουργεί η διαδικασία της συντήρησης ενός μικρού ή μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου, ώστε αυτό να λειτουργεί σωστά και να αποφέρει τη μέγιστη δυνατή απόδοση στον επενδυτή-παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας.
Με γνώμονα την πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και αναγνωρίζοντας την ουσιαστική ανάγκη για συντήρηση και συνεχή επίβλεψη της λειτουργίας του Φ/Β σταθμού αναπτύξαμε μια ολοκληρωμένη προσφορά υπηρεσιών που σχετίζονται με την επίβλεψη της λειτουργίας, την πρόληψη βλαβών αλλά και την άμεση αποκατάσταση προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν.

Το πρόγραμμα 3G GREEN,που προσφέρει η εταιρεία μας περιλαμβάνει:

• Καθημερινή επίβλεψη λειτουργίας (monitoring)
• Υπηρεσίες Back – Office
• Διαθεσιμότητα επέμβασης Service Team σε λιγότερο από 48 ώρες
Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν:
• Απομακρυσμένη παρακολούθηση Συστήματος Ασφαλείας του Φ/Β σταθμού

• Απομακρυσμένη παρακολούθηση Φ/Β σταθμού – PV Monitoring

• Ετήσια προληπτική συντήρηση Φ/Β σταθμού

• Συντήρηση χαμηλής τάσης (2 φορές τον χρόνο).

• Συντήρηση μέσης τάσης (1 φορά τον χρόνο)

• Συντήρηση του πίνακα μέσης τάσης (1 φορά τον χρόνο)

• Συντήρηση Αγροτεμαχίου (2 φορές τον χρόνο)

• Back-office υπηρεσίες (καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης), με σημαντικότερα σημεία τα παρακάτω :

  • Υποβολή προτάσεων επενδύσεων στις ΑΠΕ.
  • Αποστολή ενημερωτικών που θα αφορούν σε εξελίξεις στον τομέα τον ΑΠΕ.
  • Έλεγχος για την ανανέωση των φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων.
  • Επίλυση τυχόν προβλημάτων στον ΛΑΓΗΕ
  • Συμβουλευτική σε φοροτεχνικά θέματα, επί των ΑΠΕ.

Έκτακτη επεμβατική συντήρηση Φ/Β σταθμού

**Μέσω της αδιάλειπτης τηλεπιτήρησης επιτυγχάνουμε ανταπόκρηση σε πραγματικό χρόνο προς βελτιστοποίηση της απόδοσης
• Τηλεφωνική επικοινωνία εντός τεσσάρων ωρών σε περίπτωση σφάλματος (στο πλαίσιο των εργάσιμων ημερών και ωρών)
• Ανάλυση της ένδειξης σφάλματος από τους ειδικούς της εταιρείας μας και πρόταση για επίλυση.
• Λεπτομερής αναφορά - με προτάσεις βελτίωσης