• Παπανδρέου 99, Χαλάνδρι Αττικής
  • Τ: 210 6800680 | F: 210 6800660

Ποιότητα Υπηρεσιών

8

About Project:

Η 3G GLOBAL είναι μία εταιρία πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001:2000.
Διατηρούμε και βελτιώνουμε διαρκώς το σύστημα ποιότητας που διαθέτουμε, ώστε να παρέχουμε ποιοτικά συστήματα και υπηρεσίες σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές. Για την υποστήριξη των διαδικασιών τεχνικής υποστήριξης (services) έχει ενσωματωθεί στην εταιρία μας εξειδικευμένο σχετικό λογισμικό, όπως συστήματα CRM, ERP, απομακρυσμένης διαχείρισης και συλλογής δεδομένων, καθώς και ηλεκτρονικού αρχείο καταγραφών με στατιστική επεξεργασία.

H 3G GLOBAL ΕΠΕ είναι προσανατολισμένη στην σύγχρονη αγορά μελέτης και κατασκευής Μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.).

Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις, τόσο στην μελέτη όσο και την κατασκευή των έργων που αναλαμβάνει, με την επιλογή εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, ποιότητας και αξιοπιστίας.

Η εταιρία αποσκοπεί στην πλήρη ικανοποίηση των αυστηρών απαιτήσεων για υψηλή ποιότητα, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις απαιτήσεις των πελατών, της κείμενης νομοθεσίας αλλά και από την εξέλιξη μιας ραγδαία αναπτυσσόμενης αγοράς. Στηρίζεται στην κατανόηση των αναγκών του πελάτη και τις ικανοποιεί, μεταφράζοντάς τις σε απαιτήσεις, προδιαγραφές, σχέδια ποιότητας και τελικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διεργασίες.

Αποτελεί πολιτική της 3G GLOBAL ΕΠΕ η διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της οποίας προσπαθεί να ικανοποιεί τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της επίτευξης των επιχειρηματικών της στόχων.

Παράλληλα, η υψηλού επιπέδου επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του προσωπικού της εταιρίας, καθώς και η συνεχιζόμενη εκπαίδευσή του στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, το σύστημα δίκαιων αμοιβών που εφαρμόζει η εταιρία, το αξιοκρατικό κλίμα και το ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, εγγυώνται το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακατέχει το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας, με αποτέλεσμα την άμεση, έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της, καθώς και την ευγενική αντιμετώπιση της κάθε απαίτησής τους.

Η χρήση κατάλληλου, σύγχρονου και καλά συντηρημένου τεχνικού εξοπλισμού εξασφαλίζει στο προσωπικό της εταιρίας τα εργαλεία που απαιτούνται για την άμεση και απρόσκοπτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της.

Για την εξασφάλιση των ανωτέρω η 3G GLOBAL ΕΠΕ έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει, συντηρεί και βελτιώνει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ENISO 9001:2008, αποτελούμενο από ένα σύνολο διεργασιών, διαδικασιών, πόρων και μεθόδων παρακολούθησης που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι στόχοι ποιότητας καθορίζονται στο επίπεδο της ανώτατης διοίκησης σε ετήσια βάση και προέρχονται από τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εταιρική πολιτική ποιότητας. Οι στόχοι εφαρμόζονται στο σύνολο του ΣΔΠ και είναι απόλυτα συμβατοί με την πολιτική ποιότητας της εταιρίας, κατά το δυνατόν μετρήσιμοι, και συμβατοί με την δέσμευση της διοίκησης για συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών.

Η διοίκηση της εταιρίας αντιλαμβάνεται την ποιότητα σαν ένα σύστημα διεργασιών που έχει σαν αποτέλεσμα
• την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη
• την έγκαιρη αντιμετώπιση βλαβών και δυσλειτουργιών
• την μείωση των παραπόνων των πελατών
• την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει

Για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας, η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαρκώς:
• Την καθιέρωση Ρστόχων ποιότητας
• Την παρακολούθηση και βελτίωση του ΣΔΠ μέσω των ανασκοπήσεων της ανώτατης Διοίκησης.
• Την ύπαρξη Σχεδίων Ποιότητας, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τον πελάτη, για κάθε προϊόν ή υπηρεσία που σχεδιάζεται, παράγεται και διατίθεται από την εταιρία (qualityplan).
• Την ύπαρξη των απαραίτητων τεχνικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας.
• Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών που προσφέρει ως προς την ποιότητα, την ισχύουσα νομοθεσία (Ελληνική και Διεθνή), τις οδηγίες των προμηθευτών και τις απαιτήσεις των πελατών.
• Ένα αποδοτικό Εργασιακό Περιβάλλον στελεχωμένο από προσωπικό υψηλής στάθμης.

Η 3G GLOBAL ΕΠΕ δεσμεύεται στα εξής:

• Να διασφαλίζει ότι διαθέτει στην αγορά προϊόντα τα οποία πληρούν και -εάν είναι δυνατόν - ξεπερνούν τις απαιτήσεις των πελατών ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, καθώς επίσης πληρούν όλες τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
• Να παρακολουθεί και να ελέγχει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες μέσω κατάλληλου συστήματος μέτρησης της ικανοποίησης τους με την πρόθεση για συνεχή βελτίωση.
• Να επιδιώκει την αποτελεσματική επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τους πελάτες της με άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους.
• Να εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
• Να λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.

Posted on:

28 Οκτωβρίου 2014