• Παπανδρέου 99, Χαλάνδρι Αττικής
  • Τ: 210 6800680 | F: 210 6800660

Κατασκευή

4

About Project:

Συνεχής επίβλεψη κατασκευής έργων και εφαρμογή των προδιαγραφών σε κάθε στάδιο.
Τεχνικά έργα που αφορούν στην κατασκευή έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειαςπρος αυτοκατανάλωση ή διάθεσή της στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Άμεση συναρτισιακή σχέση με τους εμπλεκόμενους φορείς για την ομαλή διεξαγωγή διαδικασιών και υπηρεσιών τεχνοοικονομικής φύσεως με γνόμονα την απρόσκοπη υλοποίηση και παράδωση του έργου με το κλειδί στο χέρι (TurnKeySolution).