• Παπανδρέου 99, Χαλάνδρι Αττικής
  • Τ: 210 6800680 | F: 210 6800660

Ασφάλιση Απόδοσης

vision

About Project:

Σε συνεργασία με μερικούς από τους μεγαλύτερους διεθνείς ασφαλιστικούς ομίλους, μπορούμε να προσφέρουμε πλήρη ασφάλιση η οποία θα καλύπτει τον ενδεχόμενο κίνδυνο της επιδείνωσης των επιδόσεων του εξοπλισμού καθώς και την προστασία της επένδυσης από φυσικές καταστροφές